Tyvärr är det som med allt annat som är nytt, man måste lära sig en del saker först. När det gäller programmering så är det olika kommandon som man ska lära sig. När ni skulle lära er att skriva, övade ni på bokstäverna först. Nu är det så tråkigt att bara för att ni kan alla bokstäver kanske ni inte kan skriva böcker i alla fall...
 
Här nedan är det några kommandon som ni kan lära er innan jag kommer, så går det lite lättare att programmera och vi hinner lite längre.
 
void setup()         
{
 
}
Det som är mellan { } körs bara en gång när datorn startar
 
void loop()               
{
 
}
Det som står mellan { } kör om och om igen hela tiden datorn är på slagen

 
pinMode(13,OUTPUT);       
En mikroprocessor har flera ben som kan vara ingångar eller utgångar här blir ben 13 utgång (kan då skicka ut ström till en lysdiod)
 
digitalWrite(13,HIGH); 
Skickar ut 5 V på ben 13, i detta exempel tänds lysdioden
 
digitalWrite(13, LOW);         
Skickar ut 0 V på ben 13, i detta exempel släcks lysdioden

 
delay(1000);                       
Väntar i 1000 millisekunder (1 sekund)