Släktforskning
Mitt mål här är att reda ut vilka pysslingar min barn har. Först ska jag alltså gå bakåt i tiden för att sedan gå i alla led framåt till nutiden. Det går inte att använda dataregister för detta eftersom personerna inte är så gamla. Jag har kommit en bra bit med det fattas en hel del. För att bli klar måste jag få kontakt med en hel del släktingar och fråga dem om olika personer. Jag tror inte att detta projekt blir klart men ganska klart blir det i alla fall.