Programmering

Programmering i Visual Basic: (Planeringen är inte klar än)
Förmodligen blir det 6 x 60 min utlagt på tre veckor. Under denna tiden kommer vi att hinna prata om vad programmering kan innebära och vad man kan göra själv när det gäller programmering. Vi kommer att använda Microsofts Visual Basic och eftersom alla eleverna i åk 5 har en egen dator kommer alla att kunna skriva program samtidigt. 

Grundplanering:
- Prata om vad programmering innebär och vad ett datorprogram är 
    * Kort förklaring på vad som skiljer hög- och lågnivåspråk och att det finns flera olika språk att välja mellan
    * Operativsystem och drivrutiner
    * Appar
    * Vart det finns dataprogram / appar, ex: datorer, mobiler, TV, spel, tvättmaskiner mm
- Starta upp Visual Basic och titta på de vanligaste menyerna
- Skapa ett Form och prova på olika inställningar såsom färger och namn
- Lägg ut Button och Label, prova olika inställningar, färg och text
    * Backa lite, prata om hög- och lågnivåspråk
- Ändra inställningar med hjälp av kod
- Lägg ut en knapp till och låt den ändra inställningar, text, färg, form-bakgrundsfärg
- Prova också Visible och Enabled

- Använda kommandot IF - THEN - ELSE - END IF
    * Låt det hända olika saker beroende på färg, text mm, beep vid röd
    * Använd flera knappar som styr olika saker
- Lägga ut TextBox för att mata in text
    * Använd IF kommandot igen, hända olika beroende på texten i box'en
    * Använd ELSE också, skriv in en färg och ändra bakgrund på Form (Me)

- Gå igenom vad variabler är och hur i kan använda dem
    * Några exempel på tavlan, 3+X=5, x=87, IF X<87 THEN, IF X=87 THEN, IF x>87 THEN
    * Skriv ett tal i en textbox, använd IF kommandot för att göra olika saker

Det blev ett Gissa-tal spel.
Engelska ord som är bra att lära sig innan vi börjar:
Engelskt ord:            Svensk förklaring, när det gäller VB:
Form                        Formulär (ert program)
Design                    Konstruera, formge
Toolbox                    Verktygslåda
Properties                Egenskaper (Inställningar)
Error list                   Fellista

Backcolor                Bakgrundsfärg               
Red                        Röd
Black                      Svart
Green                    Grön
Transparent            Genomskinlig
White                    Vit
Blue                        Blå
Pink                        Rosa
Backgroundimage    Bakgrundsbild

Cursor                    Markör (Muspekare)
Cross                    Kors
Arrow                    Pil
Font                       Utseende på teckensnittet
Default                   Standard 
Borderstyle            Ramens utseende        
Sizable                   Justerbar
Fixed                      Fast, (inte justerbar)
Single                    Singel, enkel
Right                      Höger
Left                        Vänster
False                     Falskt
True                        Sant
Appearance            Utseende
Behavior                Beteende
Enabled                  Aktiverad
Location                Läge, placering
Size                       Storlek
Button                    Knapp
Label                     Etikett, (en text remsa)
Align                      Rikta, (en texts riktning)
Hover                    Sväva
Visible                   Synlig
Characters            Tecken, (siffror eller bokstäver)
Interval                  Intervall (hur ofta något ska hända)

If                           Om
Then                      Sedan
Else                       Annars
End                        Slut