Grundskolan 2015, våren 2015
Jag kommer att som vanligt vara på Rocknebyskolan under vårterminen. Vad jag ska hjälpa till med är inte helt klart än men det blir i alla fall programmering i åk 5.


Programmering i Visual Basic:
Förmodligen blir det 6 x 60 min utlagt på tre veckor. Under denna tiden kommer vi att hinna prata om vad programmering kan innebära och vad man kan göra själv när det gäller programmering. Vi kommer att använda Microsofts Visual Basic och eftersom alla eleverna i åk 5 har en egen dator kommer alla att kunna skriva program samtidigt. Se planeringen i menyn till vänster.

El kopplingar på fritids:
Det blev tre tisdagar på storfritids med 5-9 elever. Vi kopplade lampor, strömbrytare, reläer och batterier. De fick ritningar som de kopplade efter samt lite fri koppling.