Lektionsplanering

Första torsdagen, 40-60 min, hela klassen
- Några ord om vem jag är
- Kort om vad vi ska göra och hur många dagar/timmar vi har på oss
- Dessa mål har vi
    * Koppla enkla elektriska kretsar efter kopplingsschema
    * Lära dig begrepp och teorier om elektriska kretsar
    * Rita ett kopplingsschema och sedan koppla efter det
    * Koppla enkla elektriska kretsa på egen hand
- Visa utrustningen och prata om vad sakerna heter
    Sätt oss i grupper på 4-6 i varje grupp
    Dela ut en sak i taget och de får skriva namnet på en lapp och lägga saken på lappan samt säga vad den används till (har de läst på läxan borde detta gå bra)
    Snabbt om varför vi kommer att använda ett spänningsaggregat istället för batterier
- Visa alla symboler
    Jag ritar en symbol på tavlan och de ritar av den i sin bok och skriver vad det är för något
    Vi gör på samma sätt med alla symboler, batteri, strömbrytare (S1), lampa (L1), motor, fläkt, värmeelement, relä och summer.
    De kan nu rita rätt symbol på lapparna framför sig
- Varför är det bra med kopplingsschema
    Med hjälp av några elever kopplar jag ihop en koppling på talvan med riktiga saker. De får hjälpa mig att hålla i allt.
    Prata om att detta nog inte var ett så bra sätt om vi ska göra många kopplingar, men om det bara är en koppling och det är den första så var det nog bra
- Kopplingsschema
    Jag ritar upp en enkel koppling, batteri-strömbrytare-lampa
    Förklara hur den fungerar, med strömmen som vill från plus till minus, strömbrytaren och varför det lyser i lampan
    Mycket kort om att elektronerna rör sig från minus till plus, se de vakna ut nämn att hålen rör sig från plus till minus och att detta kallas ström
    De ritar av kopplingen och skriver ut vad sakerna heter i sin bok
    Rita ett nytt exempel men med en fläkt istället för lampa, förklara vad som händer
    Prata om färgerna på kablarna, rött till plus och blå till minus
- Serie- och parallellkopplingar
    Prata bara om kopplingar med strömbrytare
    Rita en koppling med batteri, två strömbrytare i serie och en lampa
    Fråga eleverna hur man ska kunna tända lampan
    Rita en parallellkoppling och fråga igen
    De ritar en seriekoppling och en parallellkoppling i sina böcker samt skriver vad de heter

Tre fredagar, 60 min, 10 elever i 5 grupper. Allt gånger tre.
- Helena har bestämt grupperna så att de har en möjlighet att fungera bra
- Delar ut häftet med kopplingar och säger hur jag vill ha det i klassrummet
- Pratat om vikten att det är ordning och reda så att sakerna inte går sönder
- De kopplar upp så många kopplingar de hinner samt svara på frågorna i häftet medan jag går runt och hjälper till